Zilah. Wesselényi-utca (ma Unirii)

(HU) Képeslap kiadása: Seres Samu kiadása Zilah. Törv. Védve 1912-14

Címzett: Scitovszky Ferenczné szeretett jó anyámnak 😊

Besztercze. Erdély.

Kaszárnya utca 18 – 82

(RO) Zalău. Strada Wesselényi (astăzi Unirii)

Ediția cărții poștale: Editura Seres Samu Zalău. Sub protecția legii 1912-14

Destinatar: Iubitei mele mame Doamna Scitovszky Ferencz

Bistrița. Transilvania.

Str. Cazarmei 18 -82

(DE) Zillenmarkt. Wesselényi Straße (heute Unirii)

Verlag: Seres Samu Verlag Zillenmarkt. Unter dem Schutz des Gesetzes 1912-14

Empfänger: Meine liebe Mutter Frau Scitovszky Ferencz

Bistritz. Siebenbürgen.

Garnisonsstraße 18 – 82

(EN) Zalău. Wesselényi Street (today Unirii)

Edition details: Seres Samu Publishing House Zalău. Under the protection of law 1912-14

Recipient: My dear mother Mrs Scitovszky Ferencz

Bistrița. Transylvania.

Garrison street 18 – 82

(HU) Képeslap kiadása: Seres Samu kiadása Zilah. Törv. Védve 1912-14

Címzett: Scitovszky Ferenczné szeretett jó anyámnak 😊

Besztercze, Erdély, Kaszárnya utca 18 – 82

„Zilah 1916. VII. 6.

Kedves Mama! Ma d.u. a hogy sétáltam a főtéren egy könyvkereskedő kirakatában megláttam ezt a képeslapot. Fogtam magamat és mindjárt meg is vettem annyiból is inkább mivel ép ezen utcában lakunk és pontosan látható a lakóházunk –

(folytatás a képes oldalon) az 1.-es számú földszinti lakást mi altisztek bírjuk ott hálunk és kosztolunk. Mind három ablak a miénk. – a 2. számú I.ső emeleti lakást valami 20 egyéves önkéntes birja. A 3. számú épület a dési 32.-ik honvédekké. A 4. sz. egy szállóda a hol egy (?…) Kezeit csókolja szerető fia (?)

(RO) Ediția cărții poștale: Editura Seres Samu Zalău. Sub protecția legii 1912-14

Destinatar: Iubitei mele mame Doamna Scitovszky Ferencz , Bistrița, Transilvania, Str. Cazarmei 18 -82

„Zalău. 6 iulie 1916.

Dragă Mamă! După masa aceasta mă plimbam în piața centrală și în vitrina unei librării am observat această carte poștală. Am cumpărat-o imediat în special deoarece pe această stradă locuim și se vede cu exactitate casa –

(continuare pe partea ilustrată) la numărul 1 în apartamentul de la parter dormim și mâncăm noi subofițerii. Toate cele 3 ferestre țin de noi. – la numărul 2 în apartamentul de la etajul 1 locuiește un voluntar în jur de 20 de ani. La numărul 3. locuiesc soldații de la regimentul 32 din Dej. La numărul 4. este un hotel unde (?…)

Vă sărută mâinile fiul Dvs. Iubit (?)

(DE) Verlag: Seres Samu Verlag Zillenmarkt. Unter dem Schutz des Gesetzes 1912-14

Empfänger: Meine liebe Mutter, Frau Scitovszky Ferencz, Bistritz, Siebenbürgen, Garnisonsstraße 18 – 82

“Zillenmarkt. 6. Juli 1916.

Liebe Mutter! Heute Nachmittag habe ich einen Spaziergang auf dem zentralen Platz gemacht und in einem Buchladen diese Postkarte bemerkt. Ich habe sie sofort gekauft, vor allem, weil wir in dieser Straße wohnen und das Haus zu sehen ist genau –

(Fortsetzung im abgebildeten Teil) Bei Nummer 1 in der Wohnung im Erdgeschoss schlafen und essen wir, die Noncoms (Unteroffiziere). Alle 3 Fenster gehören uns. – In Nummer 2 der Wohnung im ersten Stock lebt ein Freiwilliger von ungefähr 20 Jahren. In Nummer 3 leben die Soldaten des 32. Regiments von Dej. In Nummer 4 gibt es ein Hotel, in dem (? …) Dein geliebter Sohn küsst deine Hände (?) “

(EN) Edition details: Seres Samu Publishing House Zalău. Under the protection of law 1912-14

Recipient: My dear mother Mrs Scitovszky Ferencz, Bistrița, Transylvania, Garrison street 18 – 82

“Zalău. 6th of July 1916. Dear Mother! This afternoon I was taking a walk in the central square and in a bookstore, I noticed this postcard. I bought it immediately especially because we are living on this street and the house can be seen exactly –

(continued on the illustrated part) at number 1 in the apartment on the ground floor we, the noncoms (non-commissioned officers), are sleeping and eating. All 3 windows belong to us. – At number 2 in the apartment on the first floor, a volunteer of about 20 years is living. At number 3. the soldiers from the 32nd Regiment of Dej are living. At number 4. there is a hotel where (? …) I am kissing your hand, your beloved son (?)”