Home

Beszterce, evangélikus lányiskola (1910-ig a besztercei evangélikus középiskola)

(HU) Képeslap kiadása: Foto Römischer, Beszterce Postatiszta 1833-ban új középiskola épült Besztercén az evangélikus templom melletti piactéren. A 19. század végén e besztercei gimnázium modern, reál-humán szakos iskolának bizonyult. A gimnázium mellett a besztercei szászoknak működött egy vegyes, fiú – lány általános iskolája, létezett egy szakközép iskola és 1870 óta egy mezőgazdasági iskola. 1833-tól kezdődően …

Zilah. Wesselényi-utca (ma Unirii)

(HU) Képeslap kiadása: Seres Samu kiadása Zilah. Törv. Védve 1912-14 Címzett: Scitovszky Ferenczné szeretett jó anyámnak 😊 Besztercze. Erdély. Kaszárnya utca 18 – 82 (RO) Zalău. Strada Wesselényi (astăzi Unirii) Ediția cărții poștale: Editura Seres Samu Zalău. Sub protecția legii 1912-14 Destinatar: Iubitei mele mame Doamna Scitovszky Ferencz Bistrița. Transilvania. Str. Cazarmei 18 -82 (DE) …


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Örökség – Moștenire – Erbe – Heritage

Édesapám képeslapokat gyűjtött. Sok szellemi valamint anyagi örökség között számomra e képes levelezőlapoknakkülönleges értéke van. A 20. század apró mozzanatait örökítik meg, az írott sorok pedig különféle emberi történeteknek, sorsoknak, érzelmeknek állítanak tükröt, ezáltal egy letünőfélben levő kommunikációs formának az emlékét hordozzák.

Tatăl meu a colecționat cărți poștale. Această moștenire reprezintă o valoare deosebită pentru mine. Ilustrațiile surprind mici momente de pe parcursul secolului 20, iar rândurile scrise sunt o oglindă a anumitor povestiri, destine, cât și a emoțiilor celor ce le-au așternut, purtând astfel amintirea unei forme de comunicare aproape pierdute.

Mein Vater hat Postkarten gesammelt. Dieses Erbe ist für mich ein besonderer Wert. Die Illustrationen zeigen verschiedene Momente des 20. Jahrhunderts, und der geschriebene Text ist ein wahrer Spiegel verschiedener Geschichten, Schicksale und Emotionen derjenigen, die sie geschrieben haben, und erinnert an eine fast verlorene Form der Kommunikation.

My father collected postcards. This legacy represents a special value to me. The illustrations depict different moments throughout the 20st century, along with the written text being a true mirror of different stories, destinies, and emotions of the ones writing them, thus bearing the memory of a form of communication almost lost.

%d blogger ezt szereti: