Nagyszeben – Nagydisznód utca

(HU) Kiadási adatok: XXI Verl. D. Buchh. G. A. Seraphin – Chromophot. V. Jos. Drotreff, Hermannstadt

Postai bélyegző dátuma: 1911. Jun. 15 Nagyszeben

Nagyszebenben a mai Egyesülés teret a Nagypiactérrel összekötő utca a 14. század első negyedétől származik, amikor a felső várost felosztották. Ez az utca biztosította a kapcsolatot az 1836-ban lebontott Nagydisznódi kapu valamint a Nagypiactér között. Az utcát 1492-ben említik először Platea Heltensis néven, Sigerus Emil Chronik der Stadt Hermannstadt 1100-1929 művében.

Az utca nevét az idővel többször megváltoztatták: 1875-ben nevezték el Heltauergasse-nak (Nagydisznód utcának), 1917-ben Franz Josef császár halála után a Franz Josefgasse nevet kapta. 1919-1947 között a Mária Királynő nevét viselte, majd 1947 és 1970 között I.V.Stalin néven volt ismert. 1970-ben nevezték át Nicolae Bălcescu történész után, hivatalos név amelyen ma is ismert.

(RO) Sibiu – strada Cisnădiei

Ediția cărții poștale: XXI Verl. D. Buchh. G. A. Seraphin – Chromophot. V. Jos. Drotreff, Hermannstadt

Data ștampilei poștale: 15 iunie 1911, Sibiu

Strada care leagă Piața Unirii de Piața Mare în Sibiu, datează din primul sfert al secolului al XIV-lea, din perioada parcelării Orașului de Sus, și asigura legătura între Poarta Cisnădiei (demolată în 1836) și Piața Mare. Strada este menționată prima dată în anul 1492 sub numele Platea Heltensis, potrivit lucrării Chronik der Stadt Hermannstadt: 1100-1929 a lui Emil Sigerus.

Numele străzii a fost schimbat de mai multe ori în cursul timpului: astfel, strada a fost redenumită Heltauergasse (Strada Cisnădiei) în 1875, în 1917, după moartea împăratului Franz Josef a fost redenumită Franz Josefgasse. Între 1919 și 1947 a fost numită strada Regina Maria și apoi între 1947 și 1970 a fost cunoscută sub numele de I. V. Stalin. În 1970 a fost numită după istoricul Nicolae Bălcescu, denumire oficială prin care este cunoscută și astăzi.

(DE) Hermannstadt – Heltauergasse

Verlag: XXI Verl. D. Buchh. G. A. Seraphin – Chromophot. V. Jos. Drotreff, Hermannstadt

Briefmarke: 1911. Jun. 15 Nagyszeben

Die Straße, die den Unirii-Platz mit dem Großer Ring in Hermannstadt verbindet, stammt aus dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts, während der Unterteilung der Oberstadt, und stellte einst die Verbindung zwischen dem Heltauer-Tor (1836 abgerissen) und dem Großer Ring. Die Straße wurde erstmals 1492 unter dem Namen Platea Heltensis nach dem Werk Chronik der Stadt Hermannstadt: 1100-1929 von Emil Sigerus erwähnt.

Der Straßenname wurde im Laufe der Geschichte mehrmals geändert: So wurde die Straße 1875 in Heltauergasse umbenannt, 1917, nach dem Tod von Kaiser Franz Josef in Franz Josefgasse. Zwischen 1919 und 1947 hieß es Königin Maria Straße und zwischen 1947 und 1970 war es als I. V. Stalin Straße bekannt. 1970 wurde es nach dem Historiker Nicolae Bălcescu benannt, dem offiziellen Namen, unter dem es heute bekannt ist.

(EN) Sibiu – Cisnădiei street

Edition details: W. Nagy Publishing House, Sighișoara, 1439

Postal stamp date: 15th of June 1911, Nagyszeben

The street that connects Unirii Square with the Grand Square in Sibiu, dates from the first quarter of the 14th century, during the subdivision of the Upper Town, and once ensured the connection between Heltauer (Cisnădie) Gate (demolished in 1836) and the Grand Square. The street was first mentioned in 1492 under the name Platea Heltensis, according to the work Chronik der Stadt Hermannstadt: 1100-1929 by Emil Sigerus.

The name of the street was changed several times over the history: thus, the street was renamed Heltauergasse (Cisnadie Street) in 1875, in 1917, after the death of Emperor Franz Josef was named Franz Josefgasse. Between 1919 and 1947 it was called Queen Maria Street and then between 1947 and 1970 it was known as I. V. Stalin street. In 1970 it was named after the historian Nicolae Bălcescu, the official name by which it is known today.

(HU) Címzett: Őnagysága Fogarachser Ilonka úrleánynak M(áramaros) Sziget. M. Osztrák bank palota

„Kelt: N.szeben, 1911. VI/15

Kedves Ilonka, valóban nagy örömet szerezet nekem kedves soraival. eszembe sem tudot jutni hamarjában, hogy ki is tudot rólam megemlékezni. Mi hála a jó Istennek egéségesek vagyunk, remélem viszont önöktöl is halani. Üdvözlöm a kedves szüleit.”

A lap alján levő bélyegzőn (reklám?): M. Spitzer Englisher und französicher Damenschneider – Salon Hermannstadt (M. Spitzer Angol és Francia Úrhölgy varroda – szalon Nagyszeben)

(RO) Destinatar: Domnișoara Ilonka Fogarachser Sighetu Marmației. M. Palatul Băncii Austriece

„Datat: Sibiu, 15 iunie 1911

Dragă Ilonka, a fost o adevărată plăcere pentru mine să primesc liniile Dvs. amabile. Nici măcar nu m-am putut gândi cine a putut să-și amintească de mine. Suntem sănătoși mulțumită bunului Dumnezeu, sper să aud și de Dvs. Le transmit salutări și dragilor Dumneavoastră părinților”

Pe ștampila din partea de jos a paginii (publicitate?): M. Spitzer Englisher und französicher Damenschneider – Salon Hermannstadt (Salonul de croitorie englez și francez pentru Dame M. Spitzer Sibiu)

(DE) Empfänger: Wohlgeborene Fräulein Ilonka Fogarachser, Marmaroschsiget. M. Palast der Österreichischen Bank

 „Datum: Hermannstadt 15 Juni, 1911

Liebe Ilonka, es war mir eine große Freude, Ihre freundlichen Zeilen zu erhalten. Ich konnte nicht einmal denken, wer sich an mich erinnern konnte. Wir sind gesund, Gott sei Dank, ich hoffe, auch von Ihnen zu hören. Ich sende meine Grüße auch an Ihren lieben Eltern.“

Am Ende der Seite (Anzeige?): M. Spitzer Englisher und französischer Damenschneider – Salon Hermannstadt

(EN) Recipient: Miss Ilonka Fogarachser Sighetu Marmației. M. Palace of the Austrian Bank

Date: Sibiu, 15th of June 1911

Dear Ilonka, it has been a real pleasure for me to receive your kind lines. I couldn’t even think who could remember me. We are healthy, thank God, I hope to hear from you too. I am sending my greetings to your dear parents as well”

At the bottom of the page (advertisement?): M. Spitzer Englisher und französicher Damenschneider – Salon Hermannstadt (English and French tailoring salon for Ladies M. Spitzer Sibiu)

Közzétéve: utcaKati

Kíváncsi. Kalandvágyó. Tekergő.

Hozzászólás

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: